മരണത്തിൻറെ ആയിരം മുഖങ്ങൾ

20170213_092540

if you know not how to die, do not trouble yourself. nature will be in a moment – fully and sufficiently instruct you. She will do it precisely write for you; do not worry about it.
-Michael de Montaigne
സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, കൂടെ കണക്കും, നമ്മക്ക് ബാലികേറാമലയാണെന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ചു തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. ചെറിയ ഒരാശ്വാസം ‘ബയോളജി’ മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പത്താംക്ലാസ് കടന്നതോടെ അമ്മാതിരി വിഷയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ മംഗളം പാടി അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ആർട്സ്കാരോട് സയൻസുകാർക്കും കൊമേഴ്സുകാർക്കും ഉള്ള പുച്ഛം നന്നായി കണ്ടനുഭവിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഇവന്മാരോടൊക്കെയുള്ള കലിപ്പ് കാരണം ഞാൻ ഒരു sci-fi സിനിമ പോലും കാണാറില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻറെ പാതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പിലെ ജീവൻ ജോബ് തോമസിൻറെ കോളങ്ങളാണ്. സത്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആർട്സ്കാർക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്നു തെളിയിച്ചത് പുള്ളിയാണ്. പുള്ളി പുലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ ‘മരണത്തിൻറെ ആയിരം മുഖങ്ങൾ’ വായിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മനുഷ്യൻറെ അവസാനിക്കാത്ത മരണഭയങ്ങളുടെ പുസ്തകം. ഇതിലെ കുറിപ്പുകൾ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും പുറത്ത് നരവംശശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ചരിത്രവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
മരണത്തേക്കാൾ വലിയ ഭയമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനുള്ള ഭയം എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. മരണത്തേക്കാൾ രൂക്ഷമത്രേ ഏകാന്തത. അതുപോലെ ലൈംഗികതയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയായി മരണത്തെ വ്യാഖാനിച്ചിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ കോശജീവിതത്തിലെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം എങ്ങനെ കാൻസറിലേക്ക് നയിക്കുന്നു,ഡിസൈനർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മനുഷ്യജീവിയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാര്ഗങ്ങള്, സെലെക്ടിവ് ബ്രീഡിങ്, അഥവാ കഴിവ് കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ, ഫാസിസത്തിൻറെ വേരുകൾ, ഭയത്തിന്റെയും അറപ്പിന്റെയും രാഷ്‌ട്രീയം, യൂജനിക്സ്,  നമ്മുടെ ഫോബിയകൾ,  യുദ്ധവും സമാധാനവും, ഭൂമിയിൽ നിന്നും രക്ഷപെടൽ തുടങ്ങി ജീവിതത്തെയും അതിജീവനത്തെയും മരണത്തെയും മരണഭയത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായി ഓടുന്നതിനിടയിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം 🙂
Advertisements